Kontakta webmaster

 

 

 

World AIDS Campaign - WAC

World AIDS Campaigns, eller WACs huvudfokus är att öka allmänhetens kännedom kring hiv och aidsrelaterade frågor. Exempel på frågor man tagit upp genom åren återfinns nedan och omfattar bland annat behovet av att bekämpa fördomar och diskriminering och kvinnor utsatthet när det gäller hivsmitta. World AIDS Campaign initierades 1997 av UNAIDS och har till viss del påverkat den internationella agendan. Men för att kunna utveckla sin potential valde man år 2004 att frigöra WAC från UNAIDS och därmed blev WAC en oberoende frivilligorganisation (NGO) med säte i Amsterdam. Året därpå, 2005, tog WAC över ansvaret för World AIDS Day.

WAC har som mål att hålla regeringar ansvariga för alla de löften de har givit genom åren, utifrån Declaration of Commitment on HIV/AIDS. Varje år presenterar WAC ett kampanjtema.

Olika teman genom åren

Länkar:

Declaration of Commitment on HIV/AIDS

www.worldaidscampaign.org

 
 


UNAIDS

World AIDS Campaign